Facebook Twitter
semqx.com

Glöm Inte Den Dagliga Dosen Av Aspirin

Publicerat på December 19, 2022 av Nicholas Juarez

Kroppsfett, som helt enkelt sätter fettvävnaden, har nyligen studerats som ett annat kroppsorgan som kan generera en mängd olika molekyler som är mycket aktiva ur den biologiska synvinkeln. Det viktigaste för debatten är:

  • Hormonresistinet, som är förknippat med insulinresistens och utveckling av typ två diabetes;
  • Cytokinproteiner som är kopplade till inflammation.
  • Även om de är i ett friskt kroppstillstånd har människor som har mer fettvävnad i allmänhet högre grader av kallad C-reaktivt protein (CRP). Efter de senaste undersökningarna kan detta protein användas diagnostiskt för att förutsäga framtida kardiovaskulära händelser. Denna CRP anges i levervävnad och i väggarna i artärerna, men resistin, hormonet som är kopplat till diabetes och insulinresistens, kan stimulera produktionen av CRP -proteiner. Vilket är intressant eftersom det är välkänt att resistin i sig är tillverkad av fettceller.

    Anslutningen som kan förklara den större risken för koronarsjukdom är ganska tydlig: fettceller producerar oberoende inflammatoriska signaler som utlöser celler för att skapa CRP: er, och CRP: er ger också biologiska effekter på vaskulära väggar.

    De mycket goda nyheterna kan vara forskarna upptäckte att aspirin- och statinläkemedel, som nu är populära för att ta hand om hjärtsjukdomar, effektivt avlägsna produktionen av CRP från fettceller.